ผู้บริหาร

นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนในสังกัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ จุมจัง กุฉินารายณ์ 0611099913
2 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เนินยาง คำม่วง 0-4312-8153
3 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม หนองใหญ่ หนองกุงศรี 043-019-910
4 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม พิมูล ห้วยเม็ก -