ติดต่อเรา
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
หมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง   ตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์ 0611099913 เบอร์โทรสาร -
Email : jprfollowstudent@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/jjprschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :