กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพลชัย ปัตลา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอธิวัฒน์ เพิ่มขึ้น
ผู้ช่วยครู(นาฏศิลป์)

นายอภิวัฒน์ ประทุมเศษ
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกดนตรีศึกษา)