กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุนันท์ หิรัตพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสายันต์ หิรัตพรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐวุฒิ อัดโดดดร
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกพลศึกษา)