ภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษา 25 ทุน แก่น้องๆนักเรียน
         ศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษา 25 ทุน แก่น้องๆนักเรียน 
         วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ศิษย์เก่า โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 2 คน  ได้มอบทุนการศึกษา แก่น้องๆ นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี 
                          1. นางสาวอษมา ตรีจันทร์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 22 ทุน ได้แก่
                           ทุนละ 500 บาท จำนวน 14 ทุน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
                           ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท
                           รวม 22 ทุน เป็นเงิน 15,000 บาท
                          2.นางสาววรรณวิสา ไชยหนองแข้  ได้มอบทุนการศึกษา 3 ทุน ทุนละ 500 บาท
         ซึ่งศิษย์เก่า ทั้ง 2 คน ได้พบปะกับน้องๆ นักเรียนที่ได้เสาธง พร้อมเล่าประสบการณ์ที่ได้หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 
หลังจากนั้น ท่าน ผอ.วุฒิ ขจร ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรให้ศิษย์เก่า หลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้
         ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก 
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา 
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง 
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,15:21   อ่าน 1640 ครั้ง