เอกสารเผยแพร่ผลงาน
เอกสารเผยแพร่ผลงาน ชื่อวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามรูปแบบ ซิปปาโมเดล เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
ชื่ื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามรูปแบบ ซิปปาโมเดล เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 795 ครั้ง