ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจัหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งการสอบในครั้งนี้ิ เป็นการสอบเพื่อจัดอันดับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ เรียงลำดับตามความสามารถนักเรียนในการสอบ และใช้สำหรับจัดห้องสอบ โดยนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-10 ของชั้นปี จะได้รับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนอีกด้วย โดยมีรายชื่อตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ https://drive.google.com/drive/folders/10tJX8nk474cv4hXH_nZiT7FV0dVRLGd-?usp=sharing (หมายเหตุ: ทางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการจัดห้องเรียนของนักเรียน เพียงแต่เป็นการสอบจัดอันดับความสามารถของนักเรียน เท่านั้น หากมีการจัดห้องเรียนแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 563 ครั้ง