ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียน เรียนออนไลน์ ช่วงเดือน มีนาคม 2565
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
 
เรื่อง แจ้งการเรียนออนไลน์ (Online)
 
ตามที่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาพสินธุ์ ได้ทำการเปิดโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On site) ในระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตตำบลจุมจังและในบริเวณโรงเรียน เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก และจากผลการตรวจ ATK ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีผลเป็นบวกหลายคน ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสามารถแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ไม่ปลอดภัยต่อครู บุคลากร และนักเรียน
ดังนั้นโรงเรียนจึงจะทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โดยระดับชั้น ม.๔ - ม.๕ เริ่มเรียนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และระดับชั้น ม.๑ - ม.๒ เริ่มเรียนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ถ้ามีการเปลี่ยนอย่างไร ทางโรงเรียนจะแจ้งให้
นักเรียนทราบอีกครั้ง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
(นายวุฒิ ขจร )
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
ลิ้งเว็บไซต์ : http://www.jprs.ac.th/news-detail_5715_95822

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 346 ครั้ง