ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตาม การประเมินความพร้อม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
                 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ผอ.เรืองศักดิ์ เสนาะเสียง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาส ต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การประเมินความพร้อม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ผอ.ภัลลิกา ดลรักษ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ออกมาติดตามในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และพร้อมกับการแนะนำในการเตรียมความพร้อมให้ตรงตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 5ps องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเตรียมรับมือกับภัยในด้านต่างๆ ตามบริบทและความเหมาะสมของสถานศึกษาดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ใน เพจ Facebook ของทางโรงเรียน (1) Facebook
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 141 ครั้ง